Alkohohl

øh BiëR! øH biëR! Dû bøXt mîcH ñîëDëR.. îch StëH åuF.. dU rëîst mîcH ñiëdër.. îCh køtz DîcH åus uñd SåuF dîcH WiëdER

 

...»ÐDu BîS† SØ SüSs Wîë BåîLëYS,

So WåRm Wîë CøGñåC,

So BeSøñdëRs Wîë cHåMPåGñeR,

So ëXø†îScH Wîë MåLîBu

UñD HåuS† MîCh uM Wîë ëQuîLLå «·…

uNd WiR tRiNkEn AuF sEiN WoHl, unSeRn BeSteN FrEunD dEm AlKohOl!!DEr UnS GlüCkliCh uNd BeSoFfeN maChT bEi TaG uNd NaChT!!DiE LeBeR LäsSt aUcH ScHoN GrüßEn DeNn SiE liEGt DiR ScHon zU FüßEn....DeNn Du biSt Der, dEr SiE GlüCkLicH mAcHt, bEi tAg UnD NaChT....!